Synagoga Wysoka, Józefa 38   Alef Bet Esemes

synagoga-wysoka_2

“Alef Bet Esemes” przedstawia krótką opowieść o początkach i ewolucji słowa pisanego. W Świecie Zachodnim alfabet do tej pory kształtuje sposób w jaki się komunikujemy. Od pierwszych prób ilustracyjnego wyrażania myśli i opisu świata po współczesne formy tworzenia lapidarnych treści. Utwór ten eksploruje relację pomiędzy słowem a jego graficzną reprezentacją. Jest to seria wizualnych refleksji, które łączą animacje, wideo, projekcje i dźwięk. Ten projekt jest abstrakcyjną wizją i zaprasza widzów aby doświadczyli tekstu w nowy sposób. Autorem prezentacji jest Wiktor Podgórski.