Program „7@nite. Synagogi nocą” powstał w 2011 z inicjatywy

FUNDACJI JOINT DISTRUBUTION COMMITTEE POLAND

Organizatorzy edycji 2017

FUNDACJA JOINT DISTRUBUTION COMMITTEE POLAND

Od 100 lat American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) – zwany powszechnie Joint – realizuje w praktyce zasadę zgodnie z którą Żydzi są odpowiedzialni za siebie i wszystkich Żydów. Obecnie JDC działa w ponad 70 krajach, w których we współpracy z organizacjami partnerskimi pracuje na rzecz Żydów, niesie pomoc charytatywną społecznościom żydowskim, dba o ocalenie tożsamości i kultury żydowskiej. Zasięg działalności JDC wykracza poza środowiska żydowskie poprzez programy pomocy charytatywnej udzielanej w sytuacjach kryzysowych na całym świecie.

CENTRUM SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ W KRAKOWIE (JCC KRAKÓW)

Centrum powstałe w 2008 roku z inicjatywy i przy wsparciu Księcia Walii Karola. Miejsce energetyczne, by nie powiedzieć kultowe, pełne życia, ludzi i różnych, czasami zwariowanych pomysłów. Ciągle w ruchu, dynamiczne, pozytywne. Oferuje programy edukacyjne i kulturalne. To główny punkt spotkań społeczności żydowskiej w Krakowie. Ważne miejsce na mapie kulturalnej Krakowa.

GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA W KRAKOWIE

Gmina jest kontynuatorką tradycji gminy powstałej ponad 700 lat temu. Obejmuje swoim zasięgiem południowo-wschodnią Polskę i należy do Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Obecnie zrzesza około 100 członków i wspiera życie społeczności żydowskiej na terenie Krakowa oraz południowo– wschodniej Polski. Posiada w Krakowie trzy czynne synagogi: Remu, Tempel i Kupa oraz jest właścicielem synagog: Starej, Izaaka, Wysokiej, Poppera, Deichesa, Mizrachi, Chewra Tilim oraz innych położonych na terenie Galicji.